November 1990
Alain Roland start met “StarTour”, een klein managementprogramma dat bestemd is voor het familiale reisagentschap.

1991 – 1e jaar
Startour groeit en hij ontwikkelt een uitgebreid programma voor eigen agentschap.

1992 – 2e jaar
Startour zet een stapje in de buitenwereld ; zijn nieuw flink uitgebouwd programma wordt enthousiast ontvangen door de eerste reisagentschappen.
Zijn gebruiksvriendelijk karakter, waaraan hij steeds verbonden blijft, maakt de beste indruk bij iedereen.

1996 – 6e jaar
StarTour vergroot verder en is meer en meer geappreciëert.
Zijn deskundigheid in het beheer van dossiers leidt ertoe dat hij voortaan kan communiceren met boekhoudpakketten alsnog met BTN (Belgian Travel Network).

1998 – 8e jaar
StarTour trekt zijn beste kleren aan en bereidt zich voor om het nieuwe millennium te vieren.

2000 – 10e jaar
StarTour trekt zonder kleerscheuren door de schrikwekkende “bug” van het jaar 2000 😉

2001 / 2002 – voor zijn 12e jaar
StarTour staat klaar om de eerste gegevens te ontvangen in Euro.
En nu wordt StarTour omgedoopt tot SuperStar.
De vensters van Windows gaan open. Bij deze maakt hij kennis met Word maar ook met het boekhoudprogramma Popsy en zullen trouwe vrienden blijven.

2003 – 13e jaar
Superstar verwerft nieuwe vaardigheden en zo ligt een bredere werkuitbreiding voor hem open. Hij krijgt het vermogen op server te werken, ookal op afstand met een gewone Internetschakeling.

2006 – 16e jaar
Superstar verkrijgt verdere vershiktheden en een grotere werkruimte word hem ook aangeboden. Vanaf nu kan hij verschillende sites gelijktijdig behandelen.

2008 – 18e jaar
Wat een stap vooruit ! De reisagentschappen komen samen met hem zijn meerderjarigheid vieren.
Superstar heeft namelijk de 2 laatste jaren heel wat gewerkt om tweetalig te worden ( FR/NL).

2011 – 21e jaar
SuperStar stapt mee in de moderne instellingen namelijk: “een reactieve werkbalk” die enig van zijn soort tussen zijn klaskamaraadjes zal blijven.
Hij introduceert eveneens een nieuwe leesmethode (namelijk de lectuur van identiteitsdocumenten). Er komt een nieuwe “reisgenoot” : Amadeus.

2015 – 25e jaar
Een vijfde “reisgenoot” komt zich aan Amadeus bijvoegen, BTN , Word en Popsy : Touring.

Vanaf 2016 :

SuperStar heeft zijn bestaan met Servicio verbonden die voortaan voor de reisagenten die zijn leven tot nu toe hebben begeleid zal zorgen…. door alle waardevolle gegevens die gedurende jaren werden opgehoopt te hervinden.
Dit akkoord met Servicio zal de enkele unie van Superstar blijven.

Gedurende meer dan 25 jaar hebben Startour en Superstar nooit de mindere gegevens verloren.

 

Het was een mooi avontuur … een groot geluk die zich nooit zal vervagen.
Inderdaad : Superstar was het alledaags van honderden deskagenten, stagiairs, agentschapmanagers, studenten, boekhouders, …
En nog bedankt voor zo dikwijls hem uw voldoening te hebben aangetoond.